MENU
Aula_close Layer 1
H.C.Andersen Skolen
Mobil menu

Skolebestyrelsens principbog

I folkeskolelovsammenhæng er et princip en grundtanke, der rummer en forestilling om, i hvilken retning skolens virksomhed skal bevæge sig.

• Princippet skal være formuleret så konkret, at der ikke er tvivl om hensigten, og at arbejdet i skolen uden større problemer kan indrettes efter det.

• Et godt princip er kortfattet og kontant formuleret, og det skal være så rummeligt, at nye behov og situationer kan passes ind, uden princippet skal ændres. Et princip må ikke formuleres som et diktat.

• For mange vage udtryk gør det vanskeligt at udarbejde handlingsplaner. Det skal være synligt for enhver, om principperne er fulgt eller ej.

• Principperne skal afspejle, hvilke værdier man ønsker, skolen skal præges af.

• Skolelederen skal have plads til at vælge mellem flere konkrete muligheder, når princippet skal omsættes til praksis.

• Et nyt princip skal være i overensstemmelse med de øvrige principper for skolens virksomhed.

Dokumenter

Skolebestyrelsens principbog.pdf

Shape Created with Sketch.